17.4. PROJECTES TELEMÀTICS

El terme projecte telemàtic s'utilitza per referir-se a activitats interescolars i interdisciplinars portades a terme amb el suport d'Internet. L'oganització d'un projecte comporta mobilitzar molts recursos ja que cal coordinar alumnes i mestres de diverses escoles.

L'element característic del projectes és la dispersió geogràfica. Sovint els participants són nenes i nens de diverses comarques, de diverses comunitats i fins i tot d'altres països i continents. El factor de motivació que aporta la comunicació amb persones d'altres cultures fa dels projectes eines de dinamització de la vida de l'aula i de l'escola.

OBJECTIUS

17.4.1. Conèixer les possibilitats dels projectes telemàtics com a propostes de treball interdisciplinar i interescolar amb l'ús dels serveis que ofereix Internet
17.4.2. Analitzar i classificar la diversitat de propostes que es poden plantejar en un projecte
17.4.3. Conèixer algunes propostes concretes per a aquest curs: Bongoh, La formiga matemàtica, La volta al món en 80 dies, Sàlix i els sentits...
17.4.4. Valorar la utilitat dels projectes telemàtics per a apropar-se a altres realitats

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA

Adreces de referència: XARSEC, LACENET

Guia de treball 17.4.