Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació (NTAE)
Vídeo y educación (Joan Ferrés)

10.1. FERRÉS, J. (1992). Vídeo y educación. Ed. Paidós. Barcelona.

 


 

Joan Ferrés, actualment, és professor en la Llicenciatura de Comunicació Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra.
Autor prolífic i exprofessor de Blanquerna.

El primer que cal dir d'aquest llibre és que no cal llegir-lo tot. Només els capítols 1, 7 i 8.

Especialment interessant és el capítol 1 on desenvolupa el tema del llenguatge audiovisual que segur que us ajudarà a comprendre millor el món en que viviu i, sobretot, el món de l'escola avui en dia.

En el moment de llegir-lo penseu que vosaltres sou actors i espectadors en el mateix moment ja que també esteu formeu part de la civilització de la imatge i recordeu que en l'habitació de l'hospital on vàreu néixer, segur, que hi havia una televisió.
Els capítols 7 i 8 ja són molt més pràctics i tracten del procés de realització d'un vídeo.

En tot cas és molt recomanable, que no obligatòria, la lectura de tot el llibre.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN EN AQUESTA GUIA:

• Reconeixement de les característiques diferencials entre el llenguatge escrit i el llenguatge audiovisual.

• Comprensió dels canvis que comporta en l'activitat escolar assumir que la societat actual està immersa en la cultura audiovisual.

• Coneixement dels recursos expressius bàsics del llenguatge audiovisual: planificació, enfocament, composició, angulació, moviments de càmera i il·luminació.

• Prendre consciència que estem molt acostumats a rebre missatges audiovisuals i que cal saber-ne fer una lectura crítica per no estar sotmesos a la manipulació emotiva que poden comportar.

• Assumir com una responsabilitat de l'escola capacitar per a l'ús del llenguatge audiovisual tant des de la perspectiva del receptor-espectador com de l'emissor.

DURADA 3 sessions

ACTIVITATS

1. LLegir el primer capítol del llibre de Joan Ferrés Vídeo y educación. Comentar a classe els aspectes que justifiquen la necessitat de canviar certes activitats escolars des de la perspectiva de la cultura audiovisual. Es pot debatre sobre el tractament que es fa del llenguatge escrit enfront del llenguatge audiovisual a l'escola i la seva adequació a la realitat que viuen els nens fora de l'escola.

2. Visionar el videograma de la UNED La imagen en movimiento. Identificar l'ús dels diferents recursos expressius en fragments de vídeo i valorar-ne la seva utilització intencionada. L'enregistrament d'anuncis pot constituir un bon material per a aquest exercici.

3. Escollir un anunci i analitzar-ne tots els seus continguts: A qui va dirigit? Quina és la idea principal que intenta transmetre? Quines eines de reclam utilitza? Quins altres continguts duu implícits? Etc. Seria interessant que fos un anunci dirigit als infants per poder comentar posteriorment la quantitat d’influències a què estan sotmesos i la importància de conscienciar-los de la seva situació. Destacar l’alt treball emocional que conté.

 
@ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES - FPCEE BLANQUERNA 2005