La incorporació de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC) en el marc escolar ja és una realitat propera i quotidiana, deixant de ser excepcional.

En el marc dels estudis de magisteri, les NTIC les entenem com a matèria a aprendre (alfabetització digital); com una eina útil per al treball intel·lectual (per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida) i com una eina que facilita, motiva i potencia els processos d’ensenyament-aprenentatge.

És per això que aquesta assignatura ve a consolidar i a ampliar els coneixements instrumentals, fomenta la reflexió al voltant de l’aplicació educativa de les NTIC a l’aula i motiva l’alumnat per a la constant acció-reflexió sobre els aspectes metodològics de l’educació amb el suport de les NTIC.

Presentació

Programa

Temes

Treballs

Horaris d'atenció

 

Blanquerna - URL